Skip to main content

Όροι Χρήσης

Ταυτότητα ιστοσελίδας


Tο postare.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η σελίδα συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε;


Για την δημιουργία ενός post δεν απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον προσωπικών στοιχείων
Όταν οι επισκέπτες έρχονται στον ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και την τεχνική ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης και βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων και παραβιάσεων ασφαλείας. 

Κανόνες συμμετοχής στο postare.gr:


Οι ακόλουθοι Κανόνες Λειτουργίας θεσπίστηκαν ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή συμμετοχή στo postare.gr. Η συμμετοχή σας σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Κανόνων λειτουργίας. 

 • Όλα τα posts είναι ανώνυμα και δεν θα πρέπει να κάνουν αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
 • Μην γράφετε με GREEKLISH χαρακτήρες.
 • Μην γράφετε ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
 • Ελέγξτε το post σας πριν το ανεβάσετε για αβλεψίες που τυχόν αλλοιώνουν το νόημα του. 
 • Μετά την ανάρτηση ΔΕΝ θα μπορείτε να το επεξεργαστείτε ή να το  διαγράψτε. 
 • Μη δημοσιεύσετε συμπληρωματικά μηνύματα για αλλάξετε κάποια λεπτομέρεια.
 • Τα posts δεν δέχονται απαντήσεις. Μην δημιουργείτε νέα posts ως απάντηση σε προηγούμενα άλλων.
 • Φροντίστε να μην δυσφημίζετε οποιονδήποτε αλλά να παραθέτετε επιχειρήματα σε χαμηλούς τόνους. 
 • Απαγορεύετε να βρίζουμε ή να χρησιμοποιούμε λέξεις και φράσεις που προσβάλουν.
 • Απαγορεύεται η τοποθέτηση δυσφημιστικού, προσβλητικού ή οποιοδήποτε άλλου υλικού που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού κράτους.Απαγορεύεται ρητά το spamming.
 • Συμφωνείτε ότι η ομάδα διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν posts, που, κατά την κρίση τους, δεν συμφωνούν με τους παραπάνω όρους. Επομένως, εναπόκειται στους χρήστες να είναι προσεκτικοί στις εκφράσεις εκείνες που μπορεί να προσβάλουν πρόσωπα και κασταστάσεις.
 • Η διεύθυνση IP καταγράφεται. Σε τυχόν παραβάτες των κανόνων και θα απαγορεύεται η είσοδος στην ιστοσελίδα (ban).
 • Για οποιαδήποτε απορία/υπόδειξη μπορείτε να επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της σελίδας στο info@postare.gr 


Δήλωση αποποίησης ευθυνών

 

 • Η διαχείριση του postare.gr αδυνατεί να επαληθεύσει:
 • Τα στοιχεία  των χρηστών που κάνουν posts στη σελίδα
 • Την ακρίβεια και την εγκυρότητα των όσον αναρτώνται
 • Για τον λόγο αυτό, το postare.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις αναρτήσεις που γίνονται μέσα στην σελίδα. Αν θεωρείτε ότι κάποια ανάρτηση σας προσβάλει ή παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο info@postare.gr για να προχωρήσουμε στην διαγραφή του. 
 • Η παραβίαση των όρων θα συνεπάγεται τα ακόλουθα:
 • Σε περίπτωση σοβαρής (κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης) παραβίασης των παραπάνω κανόνων, θα ενεργοποιείται η απαγόρευση πρόσβασης στη σελίδα (ban).
 • Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της σελίδας, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, η ΕΥΔ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία της σελίδας.
 • Η ομάδα διαχείρισης διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να διαγράφει εξ' ολοκλήρου το προσβλητικό ή ανάρμοστο post.
 • Σαν χρήστης συμφωνείτε ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες (IP Address)  καθώς και τα μηνύματα που έχετε εισαγάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. 
 • Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών» στοιχείων σε post, τότε η διαχείριση της σελίδας έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των μηνυμάτων, καθώς και επιβολής κυρώσεων (ban) στους παραβάτες. 
 • Η ΕΥΔ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης εν μέρει ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Κάθε νέο κείμενο θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση.